KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 – 6. Výzva Ústeckého kraje

info

Od 1. srpna 2023 bude spuštěn příjem žádostí na 6. Výzvu kotlíkových dotací v Ústeckém kraji.
Na níže uvedeném odkazu mohou žadatelé již nyní předvyplňovat elektronickou žádost. Žádost je žadatelům přístupná s předstihem před zahájením příjmu. Odeslat vyplněný elektronický formulář však lze až od data příjmu žádostí, tj. od 1. srpna 2023, 10:00:00 hodin.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 – 6. Výzva Ústeckého kraje – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O DOTACI: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

Dotační program zde Dotační program KD 6 UK 2023