INFORMACE OBČANŮM O KOMUNÁLNÍCH ODPADECH ZA ROK 2022

info

Podle zákona o odpadech je obec povinna 1x za rok informovat občany o komunálním odpadovém hospodářství – viz Informace občanům obce Patokryje o odpadech za rok 2022

  • část A obsahuje informace a data o stavu komunálního odpadového hospodářství za rok 2022 čerpané z portálu svozové firmy Marius Pedersen, a.s.
  • část B obsahuje doplňující informace o systému separace, možnostech minimalizace a prevence vzniku odpadů a  informace o nákladech odpadového hospodářství v obci za rok 2022

Karel Řehák, v.r.
starosta obce