Hlasování do přenosné volební schránky

Volby

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Patokryje nebo v den voleb okrskovou volební komisi v Patokryjích o možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území svého volebního okrsku.
O objednání přenosné volební schránky můžete požádat na telefonním čísle 476 118 232 nebo
na e-mail:
obec@patokryje.cz. 

UPOZORNĚNÍ: tato možnost hlasování se NETÝKÁ voličů v karanténě z důvodu onemocnění
covid-19 – viz níže

_________________________________________________________________________________________________

Pro voliče, kteří jsou covid pozitivní, je zřízena zvláštní přenosná schránka. O objednání zvláštní přenosné schránky můžete požádat na telefonním čísle 775 868 535.

Bližší informace pro voliče v karanténě (izolaci) jsou uvedeny Informace pro voliče v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 – volba prezidenta ČR – Obec Patokryje