Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Volby

Pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, v souladu s § 15 odst.1 písm. d) zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů a dle § 14c odst.1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanovuji počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Patokryje takto:

6 členů OVK (tj. 5 členů OVK + zapisovatel)

Karel Řehák
starosta obce

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta obce Patokryje dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o...

Informace pro voliče

Informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne 30. září a 1. října...