Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

od | Publikováno/poslední změna: 3. 8. 2020

Okrsek č. 1 – Patokryje

V souladu s ustanovením dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

stanovuji

pro volby do zastupitelstva kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Patokryje

6 členů OVK (tj. 5 členů OVK + zapisovatel)

Karel Řehák
starosta obce