Pronájem nebytového prostoru

vycep

Zastupitelstvo obce Patokryje na základě § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a usnesení ZO č. 5/3/2023 ze dne 4. dubna 2023 zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor za účelem provozování restaurace v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 138 (Obecní dům) v Patokryjích, na st.p.č.4, katastrální území Patokryje, zapsaného na litu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most.

Bližší informace na úřední desce obce: Obec Patokryje – Úřední deska na webu).

Karel Řehák
starosta obce

Nabídka táborů

Nabídka táborů

Selský dvůr Braňany pořádá letní dětské tábory u koní, které se konají přímo na statku v Braňanech a jsou zaměřené na vzdělávání a zábavu dětí ve věku od 5 do 15 let, a to prostřednictvím kontaktu s koňmi, výcviku, jízdy na koni, péče o zvířata a řadou dalších...

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. 2. 2024 na sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočtové opatření č. 1/2024 3. Výběrové řízení na revitalizaci rybníku 4....

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s. jako koordinátor značky vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních zna-ček. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k...