Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

 

Na 2. 2. 2015 od 1800 hodin  v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva  

Program

  1. Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 22
  2. Prodej obecní multikáry
  3. Faktura-zateplení podlahy v č.p.10
  4. Aktualizace „Strategického plánu obce“
  5. Rozpočtová změna č. 1
  6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
  7. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...