POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

info

5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 4. 4. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Přijímání zásilek občanů s úředním TP
3. Záměr pronájmu nebytových prostor -restaurace v Obecním domě č.p. 138
4. Převod peněz ze spořícího účtu na termínovaný účet u KB
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Patokryje – splašková kanalizace“ se zhotovitelem Společnost Patokryje (VHS technology, a.s. a Presskan system, a.s.)
6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 26. 11. 2018 s obcí Obrnice
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – p.p.č. 522 v k. ú. Patokryje
10. Ostatní

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Uzavření restaurace

Uzavření restaurace

V pátek 1. prosince a v sobotu 2. prosince 2023, bude uzavřena restaurace Pod Zlatníkem. Na Mikulášskou besídku nebude mít uzavření restaurace vliv! Karel Řehák starosta obce

Kontrola komínů

Kontrola komínů

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ bude provádět v naši obci následující služby: Kontrolu a čištění komínu dle zákona č.34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550,- Jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550,- Revizi kotle na tuhá paliva za...

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

9. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 5. 12. 2023 na sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočet obce na rok 2024 3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2026 4....