Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 14. 2. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Určení místa a času pro uzavření manželství
3. Zpráva o uplatňování územního plánu Patokryje a jeho změny č. 1
4. Dodatek č. 20 ke smlouvě o poskytnutí služeb odvozu komunálních odpadů s firmou Marius Pedersen, a.s.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 26. 11. 2018 s obcí Obrnice
6. Schválení výběrového řízení na výstavbu sběrného dvora
7. Spolufinancování a převedení liniových staveb tlakové kanalizace do majetku SVS,a.s.
8. Možnost získání dotace na elektronickou desku úřední desku na obecní úřad
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Oznámení odboru dopravy Ústeckého kraje

Oznámení odboru dopravy Ústeckého kraje

Z důvodu uzavírky silnice I/15 v úseku křižovatky Kozly – Libčeves dochází v termínu od 22. 3. 2023 do 26. 4. 2023 k omezení ve veřejné linkové dopravě. Linka 660 Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves-Most bude jezdit po objízdné trase z Libčevsi po silnici č. II/249...

Prodej slepiček

Prodej slepiček

  Drůbež Červený Hrádek s.r.o. bude v neděli 26. března 2023 od 9:30 hodin prodávat u obecního úřadu slepičky snáškových plemen: Tetra – hnědá    Dominant –černý, modrý, bílý, žlutý, kropenatý Green Shell – typu Araukana, Dark Shell –typu Maranska Stáří 15–20...

Informativní rozbor vody

Informativní rozbor vody

  V rámci služeb nabízí Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem v termínu 1. 3. - 26. 5. 2023 informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou. Bližší...