Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Obrnice
2. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
4. Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„Patokryje – splašková kanalizace“,

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. prosince 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočtové opatření č. 5 3. Rozpočet obce na rok 2023 4. Střednědobý výhled...

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 8. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na...

Ustavující zasedání

Ustavující zasedání

Obecní úřad Patokryje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, svolaného dosavadním starostou obce Karlem Řehákem v...