Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Obrnice
2. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
4. Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„Patokryje – splašková kanalizace“,

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Počet a sídla volebních okrsků

Počet a sídla volebních okrsků

  Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna...

Informace pro voliče

Informace pro voliče

  Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail:...

Uzavření lávky

Uzavření lávky

V pondělí 14. listopadu 2022 bude během dopoledne z důvodu výměny poškozených pražců uzavřena lávka přes Srpinu pro pěší i pro auta! Karel Řehák starosta obce