Pozvánka na zastupitelstvo

info

3. zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 14. 6. 2022 v sále Obecního domu od 18:00 hodin

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Závěrečný účet obce za rok 2021 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Účetní závěrka obce za rok 2021
5. Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026

Karel Řehák, starosta obce

Počet a sídla volebních okrsků

Počet a sídla volebních okrsků

  Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna...

Informace pro voliče

Informace pro voliče

  Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail:...

Informace – voličské průkazy

Informace – voličské průkazy

  Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně, a to i poslední den lhůty, tedy zítra 28. září 2022 od 8:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu o vystavení voličského průkazu pro druhé kolo voleb volejte na číslo +420 728 11 80...