Zasedání zastupitelstva

info

1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. 2. 2024 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 1/2024
3. Výběrové řízení na revitalizaci rybníku
4. Orientační návratnost FVE
5. Info:
– ceník informačních radarů
– rozšíření veřejného osvětlení v obci
– postavení nové autobusové zastávky
– úroky ze spořících účtů
– výzva pro regionální výrobce k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Nabídka táborů

Nabídka táborů

Selský dvůr Braňany pořádá letní dětské tábory u koní, které se konají přímo na statku v Braňanech a jsou zaměřené na vzdělávání a zábavu dětí ve věku od 5 do 15 let, a to prostřednictvím kontaktu s koňmi, výcviku, jízdy na koni, péče o zvířata a řadou dalších...

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z. s. jako koordinátor značky vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních zna-ček. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k...

Kontrola komínů

Kontrola komínů

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ bude provádět v naši obci následující služby: Kontrolu a čištění komínu dle zákona č.34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550,- Jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550,- Revizi kotle na tuhá paliva za...