Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Znak obce Na pátek, 24. 2. 2012 od 18:00 hodin, svolává starosta obce 1. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Maďara“. Program:
  1. Prodej pozemkové parcely 396/25 manželům Helgetovým
  2. Záměr o prodeji části pozemkové parcely 89/1
  3. Dohoda o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro pozemkové parcely 89/1, 89/3, 89/4 – Monika Solnařová
  4. Výběr dodavatele pro zpracování nového Územního plánu obce
  5. Přijetí pravidel pro prodej pozemků
  6. Ukončení pronájmu restaurace „U Maďara“ s paní Ádámovou
  7. Vedení kroniky obce
  8. Ostatní/informace: ukončení nájmu autodílny v č.p. 10, zadání výběrového řízení na dodání zabezpečovacího  zařízení pro budovu technického zázemí obce, připravovaná akce – MDŽ

Karel Řehák
starosta obce

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...