Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce

3. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

 Program

  1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001
  2. Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3
  3. Odkup p.p.č.384/69 o výměře 426 m2 a p.p.č.384/38 o výměře 657 m2 od Českých drah, a.s.
  4. Účetní závěrka za rok 2012
  5. Knihovní řád obecní knihovny
  6. Domovní řád pro bytové jednotky č.p.35
  7. Různé

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...