Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce

Znak obce Na pondělí, 20. 8. 2012 od 18:00 hodin, svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci
U Křížku.

Program:
  1. Delegování zástupce obce na všechny valné hromady SVS a.s. do konce volebního období
  2. Žádost o spolufinancování stavby kanalizačního řadu v obci Patokryje a jeho převedení v délce 2227 m na SVS a.s.
  3. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje o zajišťování výkonu některých úkolů agendy Městské policie Most
  4. Projednání dotací poskytnutých obci Patokryje
  5. Žádost o projednání změny územního plánu na p.p.č.171/21,184/1,182,171/23,171/4,171/5,171/20,175, 171/7,164,171/15,99,100/2 v k.ú. Patokryje
  6. Záměr o pronájmu části parcely 157/2 v k.ú. Patokryje
  7. Informace o zániku DSO Srpina
  8. Ostatní informace

 

Karel Řehák
starosta obce

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...