Pozvánka na 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 28. 5. 2015 od 1800 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Závěrečný účet obce za rok 2014 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
  2. Účetní závěrka za rok 2014
  3. Rozpočtová změna č. 2
  4. Zajištění spolufinancování projektu „Výstavba spojovacího chodníku“
  5. Realizace výměny dlažby na sále obecního domu
  6. Ukončení členství v SMO
  7. Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Územní plán Patokryje
  8. Vstup k jezeru na povolení obecního úřadu
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...