Pozvánka na 4.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Z technických důvodů je začátek zasedání zastupitelů přesunut na 19:30 hodin.

Na 30. 6. 2014 od 18:00 hodin  svolává starosta obce

4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Závěrečný účet obce za rok 2013 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
  2. Účetní závěrka za rok 2013
  3. Záměr prodeje p.p.č. 384/13 o výměře 33 m2
  4. Záměr prodeje  dvou částí p.p.č. 514/7
  5. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...