Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 20. 4. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva

Program

  1. Návrh na Závěrečný účet obce 2014
  2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.23/29/2010 s Magistrátem města Most ve věci projednávání přestupků
  3. OZV č.1/2015 – systém shromažďování KO v obci
  4. Podpora zachování obcí v Ústeckém kraji (Horní Jiřetín-prolomení limitů)
  5. Nabídka na zpracování dokumentace na stavbu „Sklady OÚ Patokryje“
  6. Cenová kalkulace na revitalizaci distribuční sítě VO
  7. Standardy SPOD ( sociálně-právní ochrana dětí) – info
  8. Nabídka zábavně-poučné akce pro ženy
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...