Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce

4. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

  Program

  1. Rozpočtová změna č. 3
  2. Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2
  3. Projekt na kontejnerové stanoviště na p.p.č.506/6 a na chodník ke knihovně
  4. Volba přísedících u soudu – 2014 – 2018
  5. Poplachový systém do knihovny a restaurace v č.p.138 – nabídka
  6. Úprava topení v č.p. 138 – nabídka
  7. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...