Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 26.5.2014

 Na 26. 5. 2014 od 18,00 hodin svolává starosta obce

3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Návrh na Závěrečný účet obce za rok 2013
  2. Prodej p.p.č.514/1 o výměře cca 41 m2
  3. OZV č. 1/2014 – regulace požívání alkoholických nápojů na vybraných VP
  4. OZV č. 2/2014 – systém komunálního odpadu
  5. Odkup pozemků ČD
  6. Smlouva na čistící stroj- Sigmin
  7. Smlouva na komunální vozidlo – p. Harantová
  8. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...