Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 31.3.2014

Na 31. 3. 2014 od 18,00 hodin svolává starosta obce

2. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ 

Program

  1. Pronájem části p.p.č.89/2 o výměře 160 m2
  2. Prodej p.p.č.514/6
  3. Záměr prodeje p.p.č.514/1 o výměře cca 41 m2
  4. Strategický plán rozvoje obce Patokryje
  5. Smlouva o dílo č. 030314 s firmou Sigmin a.s.-dotace na nákup čistícího stroje pro obec
  6. Obnova obecního bytu po bývalé knihovně v č.p.35
  7. Možnost inzerce o Patokryjích v Mosteckém deníku
  8. Umístění kontejneru na textil v obci
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...