Pozvánka na zastupitelstvo

info

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
3. Souhlas s umístěním nové trafostanice na pozemku 384/16
4. Digitální technická mapa – Ústecký kraj
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Prodej části p.p.č. 390, díl b) o výměře 406 m^2 v k.ú. Patokryje

Karel Řehák, v.r.
starosta

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. prosince 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočtové opatření č. 5 3. Rozpočet obce na rok 2023 4. Střednědobý výhled...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: PROGRAM: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární...

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 8. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na...