Pozvánka na zastupitelstvo

info

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
3. Souhlas s umístěním nové trafostanice na pozemku 384/16
4. Digitální technická mapa – Ústecký kraj
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Prodej části p.p.č. 390, díl b) o výměře 406 m^2 v k.ú. Patokryje

Karel Řehák, v.r.
starosta

Informace – voličské průkazy

Informace – voličské průkazy

  Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně, a to i poslední den lhůty, tedy zítra 28. září 2022 od 8:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu o vystavení voličského průkazu pro druhé kolo voleb volejte na číslo +420 728 11 80...

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 8. října 2022 od 10:00 do 12:00 hodin bude firma Marius Pedersen, a.s. ve spolupráci s obcí Patokryje provádět bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz bude prováděn dům od domu a přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti,...

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 13. 9. 2022 v sále Obecního domu od 18:00 hodin. Program: Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu Návrh SVS a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích Ústeckého kraje Návrh na...