Pozvánka na 1.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 6. 2. 2014 od 18.00 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 1. zasedání obecního zastupitelstva

 Program

  1. Záměr pronájmu části p.p.č.89/2 o výměře 160 m2
  2. Záměr prodeje p.p.č.514/6
  3. Pronájem části p.p.č.384/17 o výměře 28.152m2
  4. Doplnění přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
  5. Nabytí vlastnického práva na opuštěnou nemovitost „Smírčí kříž“ a „Boží muka“  pro obec Patokryje
  6. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...