Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje 4.12.2014

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 4. 12. 2014 od 1800 hodin svolává starosta obce 1. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
  2. Funkce starosty – uvolněná
  3. Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 23
  4. Smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4012117/VB/1 (stavba Patokryje, ppč.93/1, Racio, kabel NN)
  5. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...