Počet a sídla volebních okrsků

Volby

 

Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023):

volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35 

Karel Řehák v.r.
starosta obce

 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: PROGRAM: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární...

Informace pro voliče

Informace pro voliče

  Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail:...

Uzavření lávky

Uzavření lávky

V pondělí 14. listopadu 2022 bude během dopoledne z důvodu výměny poškozených pražců uzavřena lávka přes Srpinu pro pěší i pro auta! Karel Řehák starosta obce