Patokryje žijí zábavou a soudržností

Knihovnice Lada Plechingerová pomáhá s výběrem knihy jedné ze čtenářek.

Vedoucí oddělení geologie Severní energetické Eva Sobotková žije v Patokryjích. Obec se 450 obyvateli leží nedaleko Mostu, hned vedle Obrnic, ale i Lužic. Je tedy takovou vstupní branou do jižní části regionu, kde vládne příroda a pomyslný klid. Eva Sobotková si řekla, že by mohla své obci prospět, a proto zažádala o finanční příspěvek z firemního grantu „7 pro vás“ na dovybavení místní knihovny. Od společnosti obec získá deset tisíc korun. „Rádi bychom v knihovně, která slouží i jako malé dětské centrum s počítačem zdarma, vyměnili regály na knihy, zakoupili vhodný nábytek pro nejmenší, aby si mohli hrát a malovat,“ prozradil starosta obce Karel Řehák. Knihovna je umístěna v budově, která nedávno zcela změnila svůj vzhled i účel. „Před dvěma lety jsme získali prostředky z fondů, provedli jsme zateplení budovy, změnili systém topení, zrekonstruovali sociální zázemí, vyměnili podlahy ve všech třech sálech, nechali vyrobit nový barový pult, zakoupili židle a stoly,“ pokračoval starosta. Dnešní zázemí pro kulturní akce, taneční zábavy, jakékoliv vzdělávací akce by Patokryjím opravdu mohly závidět obce i města mnohem větší. Kalendář akcí pro děti i dospělé je tu opravdu bohatý a určitě zaručuje i spoustu zábavy. „Každý týden se tu něco děje. Máme tu druhým rokem dokonce i jednu skupinu mostecké psí školičky Punťa, vede ji jeden ze psovodů Městské policie Most. Úžasný byl večer s Hankou Křížkovou,“ přidala se Eva Sobotková. „Byli jsme s dětmi o prázdninách i na Uhelném safari,“ komentuje starosta fotografie z lokality Vršany na nástěnce v knihovně. I v okolí dnešního obecního domu se hodně změnilo. Nový chodník s podestami určitě ocení hlavně lidé žijící v okálech, kteří z centra obce předtím museli šlapat do příkrého svahu. Pomohly prostředky z kraje. Všude čisto a upraveno. „Obec zaměstnává dva kmenové zaměstnance a z úřadu práce jsme měli další tři VPP,“ dodává starosta Řehák. Velkým problémem v poslední době jsou prý „návštěvy“ mládeže z nedalekého Chanova a její vandalismus. „Teď nás čeká třeba lampionový průvod, svatomartinská zábava nebo třeba večer s Josefem Cardou,“ informoval starosta, na co se malí i velcí z Patokryjí mohou těšit.

Článek byl převzat ze čtrnáctideníku Severní energetické a.s.

Karel Řehák
starosta obce

Fotky z průvodu

Fotky z průvodu

V sobotu opět proběhl tradiční lampiónový průvod. Jeho začátek mírně komplikoval fakt, že generál Luklajenko měl pozitivní test na COVID-19. Až po šestém měření se však zjistilo, že generál sice pozitivní byl, ale na vodku. Nic už pak nebránilo tomu nastartovat...

Lampiónový průvod

Lampiónový průvod

Obec Patokryje pořádá v sobotu 6. listopadu 2021 od 17:00 hodin lampionový průvod. Vyrážíme od Obecního úřadu. Opět se projdeme po obci po trase radnice, okály 1. řada, okály 2. řada, kolem bývalé hospody U Křížku, a spojkou na fotbalové hřiště, kde nás čeká ohňová...

Rušení akcí – covid

Rušení akcí – covid

Vážení, z důvodu prodloužení nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 SB. o bezpečnosti České republiky, jsme nuceni zrušit prozatím tyto naplánované akce: 7. 11. 2020 - Lampionový průvod 14. 11. 2020 -...