Starosta obce Patokryje podle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje:

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1  na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35

 

V Patokryjích, dne 20. 11. 2017

Karel Řehák
starosta obce