Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Volby

 

Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), svolávám první zasedání okrskové volební komise (dále jen „OVK“) pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023):na středu 21. 12. 2022 od 10:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, Patokryje č. 35. Účast na prvním zasedání je nezbytně nutná. Průkaz totožnosti si vezměte s sebou. V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů na první zasedání OVK dostavit, oznamte prosím tuto skutečnost na tel. č. 728118080 nebo e-mail obec@patokryje.cz. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Povinné školení pro určené členy OVK (zapisovatel, předseda, místopředseda) k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se uskuteční ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 401–4. patro budovy Magistrátu města Mostu, Radniční 1/2. Podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky je zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 14. 2. 2023 na sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Určení místa a času pro uzavření manželství 3. Zpráva o uplatňování územního plánu...

Uspořádání sbírky 6. 3. 2023 – 10. 3. 2023

Uspořádání sbírky 6. 3. 2023 – 10. 3. 2023

Diakonie Broumov, sociální družstvo, se na nás opět obrátilo s prosbou o uspořádání sbírky pro lidi v nouzi. VĚCI URČENÉ NA CHARITU MŮŽETE NOSIT NA OBECNÍ ÚŘAD PATOKRYJE V TÝDNU 6. 3. 2023 - 10. 3. 2023 Po – Pá 8:00 – 12:00 hodin; St 17:00 – 19:00 hodin Seznam věcí,...

Vepřové hody 2023

Vepřové hody 2023

Obec Patokryje pořádá v sobotu 11. února 2023 pro své obyvatele v sálech Obecního domu vepřové hody. Výrobky z čuníka dodá téměř místní řezník z Obrnic, pan Škrabal. Ten nám stejně jako loni vyrobí jitrnice, jelita, polévku a další zabijačkové pochutiny. Samozřejmě...