Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Volby

 

Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), svolávám první zasedání okrskové volební komise (dále jen „OVK“) pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023):na středu 21. 12. 2022 od 10:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, Patokryje č. 35. Účast na prvním zasedání je nezbytně nutná. Průkaz totožnosti si vezměte s sebou. V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů na první zasedání OVK dostavit, oznamte prosím tuto skutečnost na tel. č. 728118080 nebo e-mail obec@patokryje.cz. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Povinné školení pro určené členy OVK (zapisovatel, předseda, místopředseda) k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se uskuteční ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 401–4. patro budovy Magistrátu města Mostu, Radniční 1/2. Podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky je zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Uzavření restaurace

Uzavření restaurace

V pátek 1. prosince a v sobotu 2. prosince 2023, bude uzavřena restaurace Pod Zlatníkem. Na Mikulášskou besídku nebude mít uzavření restaurace vliv! Karel Řehák starosta obce

Kontrola komínů

Kontrola komínů

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ bude provádět v naši obci následující služby: Kontrolu a čištění komínu dle zákona č.34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550,- Jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550,- Revizi kotle na tuhá paliva za...

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

9. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 5. 12. 2023 na sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočet obce na rok 2024 3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2026 4....