Oznámení o přerušení dodávky vody

SčVKZ důvodu práce na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka pitné vody ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 730 až 1500 hodin.

Odstávka se týká celé obce!

Náhradní zásobení pitnou vodou bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

Karel Řehák
starosta obce.

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...