Oznámení o odstranění dřevin v k.ú. Patokryje

České dráhy, a.s.
se sídlem Praha 1
Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
IČO : 70994226
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 Správa dopravní cesty
Železničářská 3 I, 40003 Ústí nad Labem

Oznamují odstranění dřevin v k.ú. Patokryje
V noci z 08. na 09.07.2004 přešla přes mosteckou oblast silná vichřice, která měla za
následek vyvrácení 9 ks topolů a jejich následný pád do trakčního vedení ČD, a.s.,
proto oznamuje likvidaci těchto stromů na trati č. 0693 Obmice – Žatec v km 231,900 – 232,000 mezi stožáry trakčního vedení č. 3-5 na pozemkové parcele p.č. 401/6 k.ú. Patokryje. Kácení a likvidace torz stromů byla nutná pro bezprostřední ohrožení bezpečnosti a provozu dráhy.

Ing. Petr Pelant
technický náměstek SDC Ústí n. L.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...