Starosta obce Patokryje podle § 15 odst.1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

 1. Opakované volby se uskuteční
  dne 27. ledna 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  a dne 28. ledna 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, čp. 35.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Je možno volit na voličský průkaz.
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  V Patokryjích dne 18. 8. 2016
  Karel Řehák v.r.
  starosta obce