Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 10. 12. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce

6. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
  2. Prodej části p.p.č. 506/1 u p.p.č.506/11
  3. Záměr prodeje části p.p.č.514/7 před č.p.70
  4. Různé

Karel Řehák, starosta obce