Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 29. 9. 2014 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva

Program

 1. Rozpočtová změna č. 3
 2. Prodej p.p.č. 384/113 o výměře 33 m2
 3. Prodej dvou částí p.p.č. 514/7 před č.p.72 a č.p. 77
 4. Nákup a položení nového koberce na OÚ a do knihovny
 5. Rekonstrukce topení v kancelářích OÚ
 6. Nabídka lanových pyramid na dětská hřiště
 7. Žádost o podporu klubu HBC Most
 8. Souhlas s působností MAS Naděje na období 2014-2020
 9. Různé
 • Linka Lužice-Most-Strupčice
 • Dílčí přezkoumání hospodaření obce 16. 9. 2014
 • Dotace – zateplení objektu bývalé hasičárny
 • Byt v č.p. 35 přidělen
 • Informace o vyhlášených výběrových řízení
 • Vymáhání pohledávek za komunální odpad

Karel Řehák, starosta obce