Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 26.5.2014

 Na 26. 5. 2014 od 18,00 hodin svolává starosta obce

3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Návrh na Závěrečný účet obce za rok 2013
  2. Prodej p.p.č.514/1 o výměře cca 41 m2
  3. OZV č. 1/2014 – regulace požívání alkoholických nápojů na vybraných VP
  4. OZV č. 2/2014 – systém komunálního odpadu
  5. Odkup pozemků ČD
  6. Smlouva na čistící stroj- Sigmin
  7. Smlouva na komunální vozidlo – p. Harantová
  8. Různé

Karel Řehák, starosta obce