Pozvánka na 1.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 6. 2. 2014 od 18.00 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 1. zasedání obecního zastupitelstva

 Program

  1. Záměr pronájmu části p.p.č.89/2 o výměře 160 m2
  2. Záměr prodeje p.p.č.514/6
  3. Pronájem části p.p.č.384/17 o výměře 28.152m2
  4. Doplnění přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
  5. Nabytí vlastnického práva na opuštěnou nemovitost „Smírčí kříž“ a „Boží muka“  pro obec Patokryje
  6. Různé

Karel Řehák, starosta obce