Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje 30.12.2013

 

Na 30. 12. 2013 od 17.30 hodin  svolává starosta obce

7. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Rozpočet obce na rok 2014
  2. Prodej části p.p.č.514/7 před č.p.70
  3. Různé

Karel Řehák, starosta obce