Nové dokumenty na úřední desce

Na úřední desku byly vloženy nové dokumenty:

Návrh na závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet DSO Srpina za rok 2010

Veřejná vyhláška o veřejném projednání a vystavení-Návrh změny č.1 změny územního plánu Patokryje

Oznámení o zahájení geodetických prací

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva – 28.3.2011,

Záměr o prodeji p.p.č.43/2; části p.p.č. 530/1; p.p.č.457/22;

Záměr o pronájmu restaurace v č.p. 138

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí,

Plán odpadového hospodářství ÚK-změna č.1

VPP – publicita projektu EU

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...