Obec Patokryje má již vypracovanou studii na vybudování multifunkčního hřiště včetně zázemí. V současné době se čeká na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zároveň se hledá vhodný dotační titul.

Obsah projektové dokumentace: