Multifunkční hřiště

od | 13. 7. 2018

Obec Patokryje má již vypracovanou studii na vybudování multifunkčního hřiště včetně zázemí. V současné době se čeká na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zároveň se hledá vhodný dotační titul.

Obsah projektové dokumentace: