Kontejnerová stání

Obec Patokryje má zpracovaný projekt na výstavbu kontejnerových stání. V současné době stojí kontejnery z části na komunikacích, z části na chodnících a někde dokonce na travním porostu. Projekt bude realizován v případě získání vhodného dotačního titulu.

Pro všechna stanoviště byl vydán územní souhlas.