Tvořivé odpoledne s knihovnou I.

Zdobení tašek

Přijďte si společně s námi zpříjemnit v pátek 25. listopadu odpoledne do obecní knihovny  zdobením látkových tašek prostřednictvím textilních barviček a razítek (určeno spíše dětem ve věku 8 – 16let) pod odborným vedením paní Blanky Myslikovjanové. A s těmi nejmenšími ( od 3let ) si můžete přijít vyzkoušet výrobu barevných, prstových maňásků, které Vašim ratolestem udělají určitě ohromnou radost a zažijete  s nimi spoustu legrace.

Sejdeme se ve čtyři hodiny v obecní knihovně, malé občerstvení pro děti bude zajištěno!

Zájemci hlaste se buď v knihovně nebo na obecním úřadě.

Karel Řehák
starosta obce