Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 13. 10. 2015

Na 13.10.2015 od 1800 hodin svolává starosta obce 7. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla mezi obcí Patokryje a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.
  2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.51/29/2012 mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje, ve věci provádění zápisů údajů do RÚIAN
  3. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje
  4. OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
  5. OZV č. 4/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochranu veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce
  6. Záměr prodeje části p.p.č.384/101
  7. Záměr prodeje části p.p.č. 384/36
  8. Prodej části p.p.č. 384/20
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce

Číst dál

ČHMÚ- Odvolání smogové situace

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

Vydáno: středa 02.09.2015, 07:55 LSEČ (05:55 UTC) Pro území: Ústecký kraj

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.

Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ústí nad Labem/Podzimek

Číst dál

ČHMÚ – Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: pondělí 31.08.2015, 15:59 LSEČ (13:59 UTC) Pro území: Ústecký kraj

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférickeho OZONU. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 20 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra.

Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ústí nad Labem/Musilová

Číst dál

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č. j. HZSUX004CCA9, ze dne 18. srpna 2015

odvolává

v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, pro celé území Ústeckého kraje

dnem 18. srpna 2015, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Odvolávají se veškerá stanovená preventivní opatření.

Toto odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinnosti vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu

 

 

Číst dál

ČHMÚ – odvolání smogové situace

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

=================================================================

Vydáno: sobota 15.08.2015, 17:26 LSEČ (15:26 UTC) Pro území: Ústecký kraj =================================================================

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposferického OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.

Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ústí nad Labem/Král

 

 

Číst dál

ČHMÚ – Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

=================================================================

Vydáno: čtvrtek 06.08.2015, 18:42 LSEČ (16:42 UTC) Pro území: Ústecký kraj =================================================================

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférickeho OZONU.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty180 mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 22 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra.

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ústí nad Labem/Šustová

 

Číst dál