MAS Naděje o.p.s. – Úspěch, který zavazuje

MAS Naděje o.p.s. – Úspěch, který zavazuje

Nezisková společnost MAS Naděje o.p.s., která sdružuje některé veřejnoprávní, soukromé, podnikatelské a neziskové subjekty na Mostecku, Litvínovsku a Teplicku, slaví v posledních týdnech veliký úspěch. Po mnoha měsících usilovné práce jí Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky schválilo k realizaci Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020. Tento dokument představuje pro tuto společnost nástroj, jehož prostřednictvím budou moci být finančně podpořeny projekty místních žadatelů za účelem rozvoje obecní infrastruktury, zaměstnanosti, zemědělského podnikání nebo sociálních a komunitních služeb. Na tvorbě dokumentu se intenzivně pracovalo od jara 2015. Autorský tým při jeho tvorbě spolupracoval jak se zástupci obcí, tak také podnikatelského i neziskového sektoru, a to zejména proto, aby byl v maximální možné míře podpořen komunitní princip. Velkou měrou k tvorbě dokumentu přispěli i ostatní významní regionální aktéři. Výsledkem mapování slabých a silných stránek v území je již zmiňovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta nyní opravňuje společnost MAS Naděje k tomu, aby prostřednictvím plánovaných výzev rozdělila do roku 2023 mezi žadatele částku zhruba 82 mil Kč.

Jak je již uvedeno v nadpisu článku, jde na jedné straně o obrovský úspěch a na druhé straně o veliký závazek. MAS Naděje totiž musí garantovat, že přidělené finanční prostředky rozdělí mezi skutečné žadatele účelně, efektivně a transparentně. K tomu bude zapotřebí udělat ještě spousty a spousty přípravných kroků. Věříme však, že se to „MASce“ podaří, a stane se respektovaným distributorem finančních prostředků v regionu.

Ti z Vás, které tento článek zaujal a chtěli byste se o místní akční skupině ale i o podrobnostech Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 dozvědět více, podívejte se na jejich webové stránky www.masnadeje.cz, nebo kontaktuje přímo kancelář MAS Naděje na telefonu (+420) 775 250 233 nebo emailu info@masnadeje.cz, kde Vám budou ochotně poskytnuty veškeré potřebné informace.

Číst dál