Hlasování do přenosné volební schránky

Volby

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Patokryje nebo v den voleb okrskovou volební komisi v Patokryjích o možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území svého volebního okrsku.
O objednání přenosné volební schránky můžete požádat na telefonním čísle 476 118 232 nebo
na e-mail:
obec@patokryje.cz. 

UPOZORNĚNÍ: tato možnost hlasování se NETÝKÁ voličů v karanténě z důvodu onemocnění
covid-19 – viz níže

_________________________________________________________________________________________________

Pro voliče, kteří jsou covid pozitivní, je zřízena zvláštní přenosná schránka. O objednání zvláštní přenosné schránky můžete požádat na telefonním čísle 775 868 535.

Bližší informace pro voliče v karanténě (izolaci) jsou uvedeny Informace pro voliče v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 – volba prezidenta ČR – Obec Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 14. 2. 2023 na sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Určení místa a času pro uzavření manželství 3. Zpráva o uplatňování územního plánu...

Uspořádání sbírky 6. 3. 2023 – 10. 3. 2023

Uspořádání sbírky 6. 3. 2023 – 10. 3. 2023

Diakonie Broumov, sociální družstvo, se na nás opět obrátilo s prosbou o uspořádání sbírky pro lidi v nouzi. VĚCI URČENÉ NA CHARITU MŮŽETE NOSIT NA OBECNÍ ÚŘAD PATOKRYJE V TÝDNU 6. 3. 2023 - 10. 3. 2023 Po – Pá 8:00 – 12:00 hodin; St 17:00 – 19:00 hodin Seznam věcí,...

Vepřové hody 2023

Vepřové hody 2023

Obec Patokryje pořádá v sobotu 11. února 2023 pro své obyvatele v sálech Obecního domu vepřové hody. Výrobky z čuníka dodá téměř místní řezník z Obrnic, pan Škrabal. Ten nám stejně jako loni vyrobí jitrnice, jelita, polévku a další zabijačkové pochutiny. Samozřejmě...