Hlasování do přenosné volební schránky

Volby

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Patokryje nebo v den voleb okrskovou volební komisi v Patokryjích o možnost hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území svého volebního okrsku.
O objednání přenosné volební schránky můžete požádat na telefonním čísle 476 118 232 nebo
na e-mail:
obec@patokryje.cz. 

UPOZORNĚNÍ: tato možnost hlasování se NETÝKÁ voličů v karanténě z důvodu onemocnění
covid-19 – viz níže

_________________________________________________________________________________________________

Pro voliče, kteří jsou covid pozitivní, je zřízena zvláštní přenosná schránka. O objednání zvláštní přenosné schránky můžete požádat na telefonním čísle 775 868 535.

Bližší informace pro voliče v karanténě (izolaci) jsou uvedeny Informace pro voliče v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 – volba prezidenta ČR – Obec Patokryje

Kontrola komínů

Kontrola komínů

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ bude provádět v naši obci následující služby: Kontrolu a čištění komínu dle zákona č.34/2016 Sb. a č. 320/2015 Sb. za cenu 550,- Jednoroční pravidelné čištění plynového kotle (nezahrnuje revizi) za cenu 550,- Revizi kotle na tuhá paliva za...

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

9. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 5. 12. 2023 na sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočet obce na rok 2024 3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2026 4....

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Obec Patokryje pořádá v sobotu 2. prosince 2023 od 17:30 hodin tradiční Mikulášskou besídku na sále Obecního domu. Těšit se můžete na Čerta s Mikulášem a Andělem, ale také na pohádku „Zdenda a čert“. Drobné pohoštění pro děti je zajištěno. Z akce bude pořizován...