Dlabali jsme, dlabali

dlabani dyni

Po hodně dlouhé době se opět s dětmi dlabalo. Ne, že bychom s dětmi něco jedli, ale díky Veronice Sobotkové a Evičce Hotové, se v sále Obecního domu opět dlabaly dýně. Odpoledne se začali v sále scházet děti spolu s rodiči, aby se vrhly do dlabání dýní, které zajistila obec Patokryje. Veronika s Evou vyzdobily sál, daly na stůl šablony i ozdoby, připravily občerstvení pro děti i dospělé. A řeknu vám, vypít krvavý koktejl, ve kterém plavaly oči, to už chtělo hodně odvahy! Během celého odpoledne hrál dětem i dospělákům DJ Marťas. Tak zase za rok!

Na fotky z akce se můžete podívat TADY, nebo ve Fotogalerii.

Karel Řehák
starosta obce

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: PROGRAM: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární...

Počet a sídla volebních okrsků

Počet a sídla volebních okrsků

  Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna...

Informace pro voliče

Informace pro voliče

  Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail:...