Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 13. 12. 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1)Návrh Územního plánu obce Patokryje
  • Text usnesení k tomuto bodu a vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování- Krajského úřadu Ústeckého kraje-odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.UPS/902/159266/169583/06/B ze dne 23. 11. 2006, je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
  • 2) Navýšení příspěvku z 5,-Kč na 10,-Kč na Sdružení obcí Srpina, s podmínkou schválení v zastupitelstvech jednotlivých obcí Sdružení
  • 3) Volbu inventarizační komise ve složení :
  • Předseda p. Hrzánová Helena
    Členové p. Chlupsa František, p. Ing. Zelenka Petr

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

0 komentářů