Ustavující zasedání – 6. listopadu 2014

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Patokryje

Obecní úřad Patokryje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, svolaného dosavadním starostou obce Patokryje  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Restaurace „U Křížku“

Doba konání: 6. listopadu 2014 od 18,00 hodin

Navržený program:        

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o   obcích)

6) Smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4004816/VB/004 (MO-Patokryje-knn,pč.45784,zahrady)

7) Oprava cesty v zahrádkářské kolonii u Srpiny

8) Záměr prodeje části p.p.č. 506/1 u č.p. 23

9) Koupě části  p.p.č. 34/3,4 (Obec x p. Fériová) a směna částí p.p.č.3/1 ( Obec x Svoboda Centrum, Most) u č.p. 15

10) Připojení elektřiny k bytu v č.p. 35 (předělaný byt z bývalé knihovny)

11) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

Karel Řehák, dosavadní starosta obce Patokryje

 

 

 

 

 

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...