Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce

5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“
  2. Prodej části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2
  3. Záměr prodeje části p.p.č. 506/1 u p.p.č.506/11
  4. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na rekonstrukci Obecního domu
  5. Prezentace firmy „Energie pod kontrolou“
  6. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...