Zasedání obecního zastupitelstva

Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce

5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“
  2. Prodej části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2
  3. Záměr prodeje části p.p.č. 506/1 u p.p.č.506/11
  4. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na rekonstrukci Obecního domu
  5. Prezentace firmy „Energie pod kontrolou“
  6. Různé

Karel Řehák, starosta obce