Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Bezúplatný převod(dar) pozemků na obec Patokryje – od Krajského úřadu Ústeckého kraje a to:
  p.p.č.514/1 díl b, 526/1 díl c, 526/5 díl d, 526/6
  a dále bezúplatné užívání částí p.p. po dobu 100 let obcí Patokryje a to od:
  p.Nachtigalové st.p.č.93-10m2,
  Ing.Arch.Pješčaka p.p.č.338/8 – 5m2 a 325/13 – 17 m2,
  p. Hausnera p.p.č.325/8, díl b-13m2,
  Ing. Hosingera p.p.č.325/10 – 26m2
 • Obecní zastupitelstvo neschválilo

 • 1) Přeložku kabelu vysokého napětí na p.p.č.14/2 – p.Kubáň
 • Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informace k žádosti o výměnu dopravního značení (zrcadla)v Patokryjích u č.p.85 – vyjádření PČR DI Most – souhlasí s výměnou výše uvedeného dopravního značení z důvodu poškození
 • 2) Informace o pronájmu nebytových prostor v č.p.138 – další projednávání bude na příštím zasedání Zastupitelstva obce Patokryje
 • 3) Informace o návrhu smlouvy ČEZ – přípojka zahrádek – bude se projednávat na dalším zasedání Zastupitelstva obce Patokryje
 • 4) Informace o projektu „S Krakonošem u počítače“ – kurz v oblasti obsluhy počítače – možnost poskytnutí prostor pro výuku
 • image_pdfExport do PDFimage_printTisk článku
  Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 14. 8. 2008