Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 14. 8. 2008

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Bezúplatný převod(dar) pozemků na obec Patokryje – od Krajského úřadu Ústeckého kraje a to:
  p.p.č.514/1 díl b, 526/1 díl c, 526/5 díl d, 526/6
  a dále bezúplatné užívání částí p.p. po dobu 100 let obcí Patokryje a to od:
  p.Nachtigalové st.p.č.93-10m2,
  Ing.Arch.Pješčaka p.p.č.338/8 – 5m2 a 325/13 – 17 m2,
  p. Hausnera p.p.č.325/8, díl b-13m2,
  Ing. Hosingera p.p.č.325/10 – 26m2
 • Obecní zastupitelstvo neschválilo

 • 1) Přeložku kabelu vysokého napětí na p.p.č.14/2 – p.Kubáň
 • Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informace k žádosti o výměnu dopravního značení (zrcadla)v Patokryjích u č.p.85 – vyjádření PČR DI Most – souhlasí s výměnou výše uvedeného dopravního značení z důvodu poškození
 • 2) Informace o pronájmu nebytových prostor v č.p.138 – další projednávání bude na příštím zasedání Zastupitelstva obce Patokryje
 • 3) Informace o návrhu smlouvy ČEZ – přípojka zahrádek – bude se projednávat na dalším zasedání Zastupitelstva obce Patokryje
 • 4) Informace o projektu „S Krakonošem u počítače“ – kurz v oblasti obsluhy počítače – možnost poskytnutí prostor pro výuku
 • Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

  Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

  Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...