I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • prodej zahrádek p.čp 457/68 – Pompová Helema, 457/49 – manželé Koldovi
  • organizační změnu z funkce uvolněné místostarostky do funkce neuvolněné místostarostky ze zdravotních důvodů
  • opravu silnic u okálů ve výši 142.000,- Kč
  • nákup registračních skříní ve výši 20.000,- Kč
  • uspořádání MDŽ 11.3.2005 a zakoupení květinových darů a občerstvení
  • inventarizaci za rok 2004

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

  • prodej akcií ČEZ

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • nutnost opravy lávky přes železnici a zkoordinování prací s ČD po vzájemné domluvě
  • informace o opravě mostu přes železnici ve směru Korozluky – Most a plánované objížďce
  • zprávu z jednání SESO