Usnesení z druhého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 28.2.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • prodej zahrádek p.čp 457/68 – Pompová Helema, 457/49 – manželé Koldovi
  • organizační změnu z funkce uvolněné místostarostky do funkce neuvolněné místostarostky ze zdravotních důvodů
  • opravu silnic u okálů ve výši 142.000,- Kč
  • nákup registračních skříní ve výši 20.000,- Kč
  • uspořádání MDŽ 11.3.2005 a zakoupení květinových darů a občerstvení
  • inventarizaci za rok 2004

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

  • prodej akcií ČEZ

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • nutnost opravy lávky přes železnici a zkoordinování prací s ČD po vzájemné domluvě
  • informace o opravě mostu přes železnici ve směru Korozluky – Most a plánované objížďce
  • zprávu z jednání SESO

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...