Na 23. 5. 2011 od 18.00 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce  5. zasedání obecního zastupitelstva  

 Program:  

1/ Návrh na závěrečný účet obce za rok 2010

2/ Rozpočtová změna č. 1

3/ Výběr nájemce restaurace v č.p. 138

4/ Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování ÚP

5/ Prodej p.p.č.43/2 o výměře 593m2

6/ Prodej části p.p.č.530/1 o výměře 11m

7/ Prodej p.p.č.457/22 o výměře 534m2     

8/ Informace o konání Dětského dne 28.5.2011

9/ Informace o zplnomocnění pro  Ing.Klementa ve věci Patokryje – splašková kanalizace

10/ Různé