Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 23. 5. 2011 od 18.00 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce  5. zasedání obecního zastupitelstva  

 Program:  

1/ Návrh na závěrečný účet obce za rok 2010

2/ Rozpočtová změna č. 1

3/ Výběr nájemce restaurace v č.p. 138

4/ Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování ÚP

5/ Prodej p.p.č.43/2 o výměře 593m2

6/ Prodej části p.p.č.530/1 o výměře 11m

7/ Prodej p.p.č.457/22 o výměře 534m2     

8/ Informace o konání Dětského dne 28.5.2011

9/ Informace o zplnomocnění pro  Ing.Klementa ve věci Patokryje – splašková kanalizace

10/ Různé

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
karel

co tam dela nemecek?